Deltakende leger som har opplevd positive endringer i praksis, i løpet av de ulike kursene/prosjektperiodene:

Deltakende leger som har opplevd positive endringer i praksis, i løpet av de ulike kursene/prosjektperiodene:

Organisert kvalitetsarbeidet med tellende kurs

Få oversikt over kvalitetsnivå og -utvikling, og sikre at legekontorene er oppdaterte på kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Fastlegekontorene er en sentral del av kommunehelsetjenesten, og kommunene har gjennom fastlegeforskriftens §7 ansvar for å sørge for at det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.

Senter for kvalitet i Legekontor har over de siste årene utviklet en modell for kvalitetsforbedring med gode resultater. Vi har organisert kvalitetsarbeidet i tellende kurs, og temaene foreløpig er Legemiddelgjennomgang, Riktigere antibiotikaforskrivning og Gode Pasientforløp for Utsatte grupper. Med info om våre tema på: www.skilnet.no/kursSKIL utvikler også et verktøy som gir legekontorene et styringsverktøy for kvaliteten internt på legekontoret.

Organisert kvalitetsarbeidet med tellende kurs

Få oversikt over kvalitetsnivå og -utvikling, og sikre at legekontorene er oppdaterte på kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Fastlegekontorene er en sentral del av kommunehelsetjenesten, og kommunene har gjennom fastlegeforskriftens §7 ansvar for å sørge for at det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.

Senter for kvalitet i Legekontor har over de siste årene utviklet en modell for kvalitetsforbedring med gode resultater. Vi har organisert kvalitetsarbeidet i tellende kurs, og temaene foreløpig er Legemiddelgjennomgang, Riktigere antibiotikaforskrivning og Gode Pasientforløp for Utsatte grupper. Med info om våre tema på: www.skilnet.no/kursSKIL utvikler også et verktøy som gir legekontorene et styringsverktøy for kvaliteten internt på legekontoret.

Hvordan gjennomføre et kommunesamarbeid?

SKIL tilbyr et halvdagseminar hvor legene som deltar får 6 tellende kurspoeng ( 4,5 timers varighet ) hvor tema er Hvordan bruke indikatorer fra allmennpraksis i kvalitetsforbedring, og hvordan er status i din kommune. Halvdagseminaret vil kunne være en arena for samhandling mellom kommunen og legene, og øke kvaliteten på pasientsikkerheten

Den aggregerte kvalitetsrapporten som viser kvaliteten på kommunens legekontorer bygger på Kvalitetsindikatorprosjektet for Allmennmedisin, videreutviklet av SKIL i samarbeid med Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i Norsk Forening for Allmennmedisin. Oversikten over indikatorene kan sees på www.skilnet.no/kia

Veilederen er gjerne kommuneoverlegen eller en annen i kommunen som er interessert i å påta seg veilederrollen (intern veileder). Det forventes ingen veiledererfaring av den som ønsker å påta seg veilederrollen og det vil i forkant av første gruppemøte selvsagt bli gitt opplæring og tilstrekkelig med informasjon fra vår faglige rådgiver i SKIL. Vi mener det er gunstig for kommunen å aktivt ta part i et slikt kvalitetsprosjekt og fremmer en slik løsning. Fordelen med å stille med intern veileder gjør det også mer fleksibelt hva gjelder oppstartsdato samt at dere kommer raskere i gang.
Vi kan besørge ekstern SKIL-veileder som holder kurset dersom dette er ønskelig, det vil medføre ekstra kostnader som reiseutgifter og honorar. Dette spesifiseres i tilfelle nærmer i avtalen mellom Kommunen og SKIL.

SKIL leverer en kommunerapport som agreggeres på bakgrunn av at legene i kommunen gjennomfører et klinisk emnekurs. Vi kan anbefale å begynne med kurset Legemiddelgjennomgang, men vi har totalt tre kliniske kurs og dere velger selv hvilket kurs dere ønsker å starte med.
Se alle vår kurs her: www.skilnet.no/kurs

Samtlige av de kliniske emnekursene er bygd på samme struktur (SKIL-modellen). Ett kurs går over tre samlinger på ca. ett år. I forkant av hvert møte skal legene gjennomføre et e-læringskurs og etter endt møte levere et arbeidsark. Kurset holdes/fasiliteres av en veileder.

Prisene gjelder frem til 31.05.2019.

Pris per kommune

Intern veileder*

Ekstern veileder

Pris inkluderer én gruppe á 12 leger

40.000,-

50.000,-

Per ekstra gruppe

+ 10.000,-

+ 20.000,-

* Les mer om hvordan grupper med interne veiledere fungerer under menyfanene "VEILEDER"

I forbindelse med kurset anbefaler vi at kontorene installerer uttrekksprogramvaren Medrave som vil gi enkeltlegen god oversikt over egen praksis – data som trekkes ut brukes til å sette mål for kurset. Medrave bestilles av kommunene/legekontoret selv og pris per år per lege er, ut 2018:

Grunnversjon: 1.400,- + mva.
Fullversjon: 3.600,- + mva.

For mer informasjon om Medrave ta kontakt med deres kontaktperson, Svein Gjelstad på e-post: svein.gjelstad@medrave.com

Hvordan gjennomføre et kommunesamarbeid?

I forbindelse med kurset anbefaler vi at kontorene installerer uttrekksprogramvaren Medrave som vil gi enkeltlegen god oversikt over egen praksis – data som trekkes ut brukes til å sette mål for kurset. Medrave bestilles av kommunene/legekontoret selv og pris per år per lege er, ut 2018:

Grunnversjon: 1.400,- + mva.
Fullversjon: 3.600,- + mva.

For mer informasjon om Medrave ta kontakten direkte med deres kontaktperson, Svein Gjelstad på e-post: svein.gjelstad@medrave.com

SKIL tilbyr et halvdagseminar hvor legene som deltar får 6 tellende kurspoeng ( 4,5 timers varighet ) hvor tema er Hvordan bruke indikatorer fra allmennpraksis i kvalitetsforbedring, og hvordan er status i din kommune. Halvdagseminaret vil kunne være en arena for samhandling mellom kommunen og legene, og øke kvaliteten på pasientsikkerheten

Under halvdagsseminaret overleveres en aggregert rapport som viser kvaliteten på legekontor i kommunen.

Den aggregerte rapporten vi tilbyr bygger på Kvalitetsindikatorprosjektet for Allmennmedisin, videreutviklet av SKIL i samarbeid med Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i Norsk Forening for Allmennmedisin. Oversikten over indikatorene kan sees på www.skilnet.no/kia

Veilederen er gjerne kommuneoverlegen eller en annen i kommunen som er interessert i å påta seg veilederrollen (intern veileder). Det forventes ingen veiledererfaring av den som ønsker å påta seg veilederrollen og det vil i forkant av første gruppemøte selvsagt bli gitt opplæring og tilstrekkelig med informasjon fra vår faglige rådgiver i SKIL. Vi mener det er gunstig for kommunen å aktivt ta part i et slikt kvalitetsprosjekt og fremmer en slik løsning. Fordelen med å stille med intern veileder gjør det også mer fleksibelt hva gjelder oppstartsdato samt at dere kommer raskere i gang.
Vi kan besørge ekstern SKIL-veileder som holder kurset dersom dette er ønskelig, det vil medføre ekstra kostnader som reiseutgifter og honorar. Dette spesifiseres i tilfelle nærmer i avtalen mellom Kommunen og SKIL.

SKIL leverer en kommunerapport som agreggeres på bakgrunn av at legene i kommunen gjennomfører et klinisk emnekurs. Vi kan anbefale å begynne med kurset Legemiddelgjennomgang, men vi har totalt tre kliniske kurs og dere velger selv hvilket kurs dere ønsker å starte med.
Se alle vår kurs her: www.skilnet.no/kurs

Samtlige av de kliniske emnekursene er bygd på samme struktur (SKIL-modellen). Ett kurs går over tre samlinger på ca. ett år. I forkant av hvert møte skal legene gjennomføre et e-læringskurs og etter endt møte levere et arbeidsark. Kurset holdes/fasiliteres av en veileder.

Pris: 50.000,- per kommune/bydel inkl. ett klinisk emnekurs og en gruppe leger (max. antall 12), + 20.000,- per ekstra gruppe.

Rabatt: 10.000,- på begge priser i de tilfellene hvor kommunene skaffer intern veileder.

I prisen inngår et halvdagseminar (6 tellende kurspoeng for legene ) hvor SKIL deltar med tema: «Hvordan bruke indikatorer fra allmennpraksis i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, og hvordan er status i din kommune?»

* Les mer om hvordan grupper med interne veiledere fungerer under menyfanene "VEILEDER"

Hva er din kommunes behov og ønsker for kvalitesheving?

Fyll ut og send inn interesseskjema for kommunesamarbeid slik at vi kan bli bedre kjent med din kommune - eventuelt ta kontakt direkte med kontaktperson for kommunesamarbeid på e-post: karianne@skilnet.no

Fra og med 04.04.2019 tilbyr SKIL gratis grunnversjon av Medrave til de første 200 legene som ønsker inngå avtale om kommunesamarbeid. Fyll ut og send inn interessekjema for å sette i gang kvalitetsarbeid i din kommune.


LAST NED PDF.-VERSJON AV KOMMUNESAMARBEID.NO

Hva er din kommunes behov og ønsker for kvalitesheving?

Fyll ut og send inn interesseskjema for kommunesamarbeid slik at vi kan bli bedre kjent med din kommune - eventuelt ta kontakt direkte med kontaktperson for kommunesamarbeid på e-post: karianne@skilnet.no


Create your account